Individuele Studietoeslag

Een individuele studietoeslag is een voorziening voor studenten met een arbeidsbeperking. Je kunt er recht op hebben als je studiefinanciering ontvangt en niet in staat bent om te werken.

Heb ik recht op de individuele studietoeslag?

Om de toeslag te ontvangen moet je:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • weinig vermogen hebben (meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina bijstandsnormen);
  • door een medische beperking niet de mogelijkheid hebben om bij te kunnen verdienen naast je studie;
  • niet volledig arbeidsongeschikt zijn.

Hoogte van het bedrag

Het geldbedrag kan één keer per zes maanden worden aangevraagd. De hoogte van het bedrag is € 1.800,-.

Hoe vraag ik de individuele studietoeslag aan?

Vul het Aanvraagformulier individuele studietoeslag Halte Werk (pdf, 113 KB) in.

Heb je problemen bij het invullen van het formulier? Ons Formulierenpunt helpt je graag.