Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Als u 50 jaar of ouder bent op de eerste dag van uw werkloosheid heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering. U moet dan wel de volledige WW-procedure doorlopen hebben en geboren zijn voor 1 januari 1965. Bent u op de eerste dag van werkloosheid 60 jaar of ouder? Dan kunt u bij het UWV aanspraak maken op IOW.

Wat is de hoogte van de IOAW?

Een IOAW-uitkering vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het sociaal minimum én uw situatie. Uw vermogen (huis, spaargeld, auto e.d.) heeft geen invloed op de hoogte van deze uitkering. Of u alleen of samen met iemand in een huis woont is wel van invloed op uw uitkering.

Hoe vraag ik de uitkering aan?

Halte Werk bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt door te kijken naar:

  • uw inkomsten uit arbeid of uit een eerder salaris (bijvoorbeeld een WW-uitkering)
  • de inkomsten van uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen)

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Lees over de rechten en plichten van een IOAW-uitkering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de IOAW? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.