Instrumenten

Overzicht instrumenten

  • Kosteloze (assistentie bij) werving en selectie van sollicitanten.
  • Verschil loonwaarde van een kandidaat en het wettelijk minimumloon wordt gecompenseerd met een loonkostensubsidie.
  • Tijdelijke begeleiding op de werkplek (aantal uur) of een vergoeding als u dit zelf regelt (jobcoaching (docx, 687 KB))
  • Gebruik van een no risk-polis bij eventueel verzuim (bij garantiebanen).
  • Mogelijke vergoeding voor een verzuimpolis.
  • Bijdrage in de loonkosten (docx, 42 KB) voor een oudere werknemer (56 jaar of ouder).

Proefplaatsing

Om de loonwaarde voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst te kunnen meten bieden wij een proefplaatsing van een kandidaat aan. Deze periode is gewoonlijk een maand zodat we de administratie van de loonwaarde nog voor het afsluiten van het contract kunnen regelen. Als het onduidelijk is of de werknemer de werkzaamheden goed uit kan voeren is een langere proefperiode mogelijk. De maximale proefperiode is drie maanden. Voorwaarde voor het inzetten van een proefperiode is uw intentie om de werknemer ook daadwerkelijk in dienst te nemen.

Een afgesproken proefperiode vervangt de proeftijd in de arbeidsovereenkomst. Dit is in de Participatiewet vastgelegd.

Meer weten?

Bekijk het filmpje met een uitleg van de mogelijkheden op het youtube-kanaal van Samen voor de klant.

Contact WerkgeversServicepunt

Heeft, of verwacht, u een vacature in uw organisatie? Wij willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom bieden wij u kosteloze werving en selectie!


Ondernemers
072 700 33 36
contact@wsp-nhn.nl

Wanneer er bij een kandidaat belemmeringen zijn om de werkzaamheden van uw vacature uit te voeren zoals een gemiddelde reguliere werknemer dat kan, is er sprake van ‘verminderde loonwaarde’. U kunt dan eventueel gebruik maken van een loonkostensubsidie, een geldbedrag van Halte Werk voor het feit dat de werknemer geen volledige loonwaarde heeft. Een arbeidsdeskundige stelt de hoogte van de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek.

Halte Werk is partner in het WSP-NHN