Kandidaten

Wij bemiddelen drie verschillende groepen kandidaten

  • Kandidaten die direct bemiddelbaar zijn. 
Zij kunnen zonder extra maatregelen meteen bij u aan het werk.
  • Kandidaten met een arbeidsbeperking. 
Zij hebben mogelijk belemmeringen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dit heet een ‘verminderde loonwaarde’ (de waarde van het werk dat iemand verricht in vergelijking met het werk van een gemiddeld reguliere werknemer). Of dat bij een kandidaat inderdaad zo is hangt af van de aard van de werkzaamheden die horen bij uw vacature (Een kandidaat kan per functie een verschillende loonwaarde hebben).

Ik wil meer weten over kandidaten met een arbeidsbeperking

  • Kandidaten vanuit ‘de banenafspraak’. Deze groep telt mee met de afspraak tussen werkgevers en kabinet om personen met een arbeidsbeperking een kans te geven op de arbeidsmarkt. Dit past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). 
Voor deze kandidaten is soms ondersteuning of compensaties mogelijk zoals loonkostensubsidie, werkplekbegeleiding en gebruik van een no-risk polis bij eventueel verzuim.

Ik wil meer weten over kandidaten vanuit 'de banenafspraak'

Contact WerkgeversServicepunt

Heeft, of verwacht, u een vacature in uw organisatie? Wij willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom bieden wij u kosteloze werving en selectie!


Ondernemers
072 700 33 36
contact@wsp-nhn.nl

Halte Werk heeft geschikte kandidaten voor uw vacature. Wij putten uit het grootste bestand met werkzoekenden uit de regio. Iedere kandidaat heeft een eigen achtergrond en een eigen capaciteit.

Halte Werk is partner in het WSP-NHN