Klacht melden

De medewerkers van Halte Werk komen dagelijks in contact met vele klanten. We doen ons uiterste best om iedereen op een professionele, vriendelijke en integere wijze van dienst te zijn.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u in een bepaalde situatie bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen. Wij horen graag uw mening, ook als het een klacht betreft. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Hoe behandelt Halte Werk mijn klacht?

Zodra u een klacht bij ons meldt, bekijken wij welke afdeling het betreft. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en komen met een reactie. Als de klacht niet meteen kan worden opgelost krijgt u van ons de naam van uw klachtbehandelaar. Die neemt zo snel mogelijk contact met u op over de afhandeling van uw klacht. U kunt de klachtbehandelaar ook zelf benaderen over het verloop van uw klacht.

Klacht of bezwaarschrift?

Een klacht en een bezwaarschrift lijken veel op elkaar, maar toch zijn ze verschillend. Een klacht gaat over de manier waarop medewerkers van Halte Werk met u omgaan. Een bezwaarschrift gaat over een besluit dat Halte Werk neemt. Bijvoorbeeld over een aanvraag voor een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Onderaan de brief waarin de beslissing staat, staat ook hoe u bezwaar kunt indienen en waar een bezwaarschrift aan moet voldoen.

U kunt een klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:

Mail ons


Dien uw klacht in door contact op te nemen via het contactformulier. Vergeet niet uw naam, uw volledige adres en telefoonnummer te melden.

Stuur ons een brief`

Halte Werk
Postbus 8002
1802 KA Alkmaar

Informatie:

Vergeet niet uw naam, uw volledige adres en telefoonnummer te melden. Meld uw adres altijd inclusief huisnummer en postcode.

Waar moet een klacht aan voldoen?

  • Uw klacht moet ondertekend zijn.
  • U moet duidelijk maken welke klacht u heeft en over wie u klaagt.

In welke situatie kunt u géén klacht indienen?

  • Als u al eerder een klacht hebt ingediend over dezelfde gebeurtenis.
  • Als de gebeurtenis meer dan een jaar geleden geleden was.
  • Als het gaat om een besluit van Halte Werk, bijvoorbeeld een besluit over een bijstandsuitkering. (U kunt dan wel een bezwaarschrift sturen. Onderaan de brief waarin onze beslissing staat (dit heet een besluit), staat ook hoe u bezwaar kunt indienen en waar een bezwaarschrift aan moet voldoen.

Twijfelt u over wat u moet doen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder. U kunt bellen naar 14 072 Kies voor Alkmaar.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden met hoe wij uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman