Informatie ouderbijdrage voor scholen

Over de ouderbijdrage

Voor ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm vergoedt Halte Werk de vrijwillige ouderbijdrage. Het tegoed voor de ouderbijdrage staat voor ouders uit de gemeente Dijk en Waard (eerder Heerhugowaard) digitaal op de Huygenpas en voor ouders uit de gemeente Dijk en Waard (eerder Langedijk) op de MeedoenPas. Het tegoed is jaarlijks geldig van 1 augustus tot en met 31 juli (schooljaar).

Werkwijze betalen via de Huygenpas/MeedoenPas

  1. Meld u aan voor de Huygenpas of MeedoenPas en vul de gevraagde gegevens in.
  2. Na uw aanmelding ontvangt u direct een e-mail met een inlogcode (Let op: soms ontvangt u deze in de map met ongewenste e-mail). Bewaar de inlogcode goed, u heeft deze later nodig.
  3. Download de app ‘Huygenpas Zakelijk’ en/of ‘MeedoenPas Zakelijk’ op een smartphone of tablet en log in met uw inlogcode.
  4. Scan via de app de Huygenpas/MeedoenPas van de ouder. Zo betaalt de ouder de ouderbijdrage. In de handleiding ‘afboeken tegoed ouderbijdrage (pdf, 570 KB)’ staan de stappen beschreven.

Voor het gebruik van de applicatie gelden 'algemene voorwaarden (pdf, 195 KB)'.

Voor meerdere kortingspassen één inlogcode

Wilt u tegoed innemen van zowel de Huygenpas als de MeedoenPas? U hoeft zich maar voor één pas aan te melden. Gebruik dezelfde inlogcode voor beide passen.

Hoogte tegoed ouderbijdrage

Voor ieder kind worden de werkelijke kosten van de ouderbijdrage vergoed. Dit is het werkelijke bedrag dat ouders aan de school moeten betalen. In onderstaande tabel ziet u de maximale bedragen. Als de ouderbijdrage hoger is dan het tegoed op de pas, dan betaalt de ouder het verschil zelf bij.

Type onderwijs Gemeente Dijk en Waard (eerder Heerhugowaard) Gemeente Dijk en Waard (eerder Langedijk)
Basisonderwijs Maximaal € 55,- per kind Maximaal € 50,- per kind
Voortgezet onderwijs Maximaal € 110,- per kind Maximaal € 100,- per kind

Betaling

Aan het eind van iedere maand worden de door uw school afgeboekte bedragen automatisch naar het door u opgegeven bankrekeningnummer overgemaakt. Hiervan kunt u een factuur downloaden. Lees meer hierover in de handleiding 'downloaden factuur ouderbijdrage (pdf, 295 KB)'.

Let op! Op de factuur ziet u geen persoonsgegevens van pashouders, alleen de ingenomen bedragen.