Bijstandsnormen

Voor alle regelingen geldt dat uw inkomen laag moet zijn en uw vermogen beperkt is.

Als inkomen telt mee:

Als vermogen telt mee:

 
  • Uw netto-inkomen per maand
    (zie inkomensspecificatie van uw werkgever,
     Halte Werk of andere uitkeringsinstantie)
 
  • Contant geld
 
 
  • Overige inkomsten
(waaronder alimentatie en pensioen uit het buitenland)
 
  • Spaargeld van u en uw inwonende kinderen onder de 18 jaar
 
   
  • Waardevolle spullen (bv sieraden, een auto)
 
   
  •  Een erfenis of geldprijs
 
    


Er geldt een inkomensgrens. Dit betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze grens verschilt per regeling en per gemeente. In onderstaande tabel leest u per regeling welke norm voor u geldt.

Welke inkomensgrenzen gelden er voor de verschillende regelingen?

 

Regeling Inwoner gemeente Heerhugowaard Inwoner gemeente Alkmaar Inwoner gemeente Langedijk
Bijzondere bijstand: algemeen 120% 120% 120%
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor/curatorkosten
100%

100%

120%
Bijzondere bijstand: woonkosten
Duurzame gebruiksgoederen, overige inrichtings- en stoffeerders- en verhuiskosten en compensatie alleenstaande ouderkop


100%


100%


100%
Individuele inkomenstoeslag 120% 120% 120%
Kortingspas (HuygenPas, AlkmaarPas,MeedoenPas)
120%

120%

120%
Collectieve zorgverzekering minima (CZM) 120% 120% 120%
Individuele studietoeslag 120% 120% 120%

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Netto-inkomen per maand (excl. vakantietoeslag)
Mijn situatie Inkomensgrens 100%   Inkomensgrens 120%
thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 21 jaar € 241,67   € 290,00
alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 978,90   € 1.174,68
gehuwde / samenwonende, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.398,43   € 1.678,12
alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd* € 1.096,33   € 1.315,60
gehuwde/samenlevende, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd* € 1.492,93   € 1.791,52
alleenstaande, verblijvend in een inrichting € 344,97   € 413,97
gehuwden, verblijvend in een inrichting € 557,13                        € 668,56

* Lees meer over de details van deze berekening
** Bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2019

Hoeveel vermogen mag ik maximaal hebben om recht te hebben op een regeling?

Mijn  situatie Maximaal vermogen
alleenstaand €   6.120,--
alleenstaande ouder met kinderen* € 12.240,--
gehuwd of samenwonend € 12.240,--
gehuwd of samenwonend met kinderen* € 12.240,--

* Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen.
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2019