Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet van uw uitkering of loon kunt betalen.
Deze kosten maakt u door speciale omstandigheden en u krijgt ze nergens anders (volledig) vergoed.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten:

  • Eigen bijdrage voor thuiszorg en ziekenvervoer
  • Eigen bijdrage voor rechtsbijstand
  • Kosten van bewindvoering, curator- en mentorschap
  • Reiskosten (buiten de gemeente) voor bezoek aan partner/kinderen in detentie of ziekenhuis/verpleging/school
  • Extra kosten door een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld extra kosten voor verwarming, dieet, maaltijd, slijtage en bewassing
  • Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang bij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) of Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
  • Eigen bijdrage kinderopvang als u een uitkering ontvangt van Halte Werk
  • Alarmeringskosten
  • Een computer voor uw kind op het voortgezet onderwijs (hiervoor gelden aanvullende voorwaarden)

Via de bijzondere bijstand ontvangt u mogelijk een bijdrage aan de kosten van uw zorgpremie wanneer een andere zorgverzekering dan de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) beter aansluit bij uw zorgbehoefte. Dit heet de ‘Maatwerkvoorziening’.  

Kom ik in aanmerking voor Bijzondere Bijstand?

Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen vermogen bezitten. Het is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau, voor mensen met een laag salaris, een WAJONG-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders).

Hoe vraag ik het aan?

U kunt de aanvraag online indienen met behulp van uw persoonlijke DigiD.
(Meer weten over DigiD? Ga naar www.digid.nl.)

Of vul het Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Halte Werk (pdf, 128 kB) in.

Vraagt u een tegemoetkoming aan in de kosten van uw zorgpremie omdat een andere zorgverzekering beter aansluit bij uw zorgbehoefte? Vul dan het Aanvraagformulier Maatwerkvoorziening (pdf, 106 kB) in.

Problemen met het invullen van het formulier? Onze Formulierenpunt helpt u graag.