Computerregeling
Computer/laptop voor schoolgaand kind van 12 tot en met 17 jaar

 Op school wordt gebruik gemaakt van een computer. Kinderen zonder een computer thuis, hebben een grotere kans op een (digitale) ontwikkelingsachterstand. Een gezin met een minimuminkomen kan vaak geen geld reserveren om een computer te kopen. Om schoolkinderen uit gezinnen met een minimuminkomen te ondersteunen in hun digitale ontwikkeling is er de computerregeling.

Wat is de computerregeling?

Vergoeding van kosten voor één computer per gezin met kinderen van 12 tot en met 17 jaar op het voortgezet onderwijs.

Kom ik in aanmerking?

  1. Uw gezin leeft langer dan drie jaar van een inkomen dat maximaal 120% van de bijstandsnorm is die voor uw situatie geldt. U kunt dit bewijzen.
  2. Uw gezin heeft de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt van de regeling.
  3. De maximale hoogte van het bedrag is 449 euro (normbedrag volgens het NIBUD)

NB: Er is geen vergoeding voor de kosten van een printer en internet mogelijk.

Hoe vraag ik de vergoeding voor een computer aan?

U kunt de aanvraag online indienen met behulp van uw persoonlijke DigiD.
(Meer weten over DigiD? Ga naar www.digid.nl.)

Of vul het Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Halte Werk (pdf, 128 kB) in.

Problemen met het invullen van het formulier? Onze Formulierenpunt helpt u graag.