Tijdelijke aanpassing computerregeling
Computer/laptop voor schoolgaande kinderen van 7 tot en met 17 jaar

Door de maatregelen rond het coronavirus moeten kinderen thuis online onderwijs kunnen volgen. Een computer is dan nodig. Daarom kan tijdelijk bijzondere bijstand gegeven worden voor de kosten van een computer aan schoolgaande kinderen van 7 tot en met 17 jaar oud. Dit is een verruiming van de bestaande regeling.
 

Waar moet u rekening mee houden?

  1. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En u heeft geen of een laag vermogen. U moet dit kunnen aantonen.
  2. De school van het kind zorgt niet voor een computer en er worden door deze school ook geen andere mogelijkheden gegeven. Halte Werk controleert dit bij de school van uw kinderen.
  3. Als er in de afgelopen 5 jaar bijzondere bijstand gegeven is voor een computer, dan wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt dan één computer minder verstrekt dan het aantal schoolgaande gezinsleden van 7 tot en met 17 jaar.
  4. De hoogte van de bijstand voor een computer is € 250,- per computer.
  5. U moet een bewijs van betaling na aankoop van de computer inleveren.
  6. Deze regeling is tijdelijk zolang de scholen gesloten zijn door de maatregelen rond het coronavirus, maar uiterlijk tot 1 augustus 2020.

NB: Er is geen vergoeding voor de kosten van een printer en internet mogelijk.
 

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Netto-inkomen per maand (excl. vakantietoeslag)

Mijn situatie

 

 

Inkomensgrens 130%

 

 

 

 

alleenstaande ouder , 18 jaar tot 21 jaar

 

 

€ 320,83

alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

 

€ 1.299,61

gehuwde / samenwonende, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

 

€ 1.856,58

alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd

 

 

€ 1.452,67

gehuwde/samenlevende, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd

 

 

€ 1.969,11

Hoe vraagt u deze vergoeding voor een computer aan?

U kunt de aanvraag online indienen met behulp van uw persoonlijke DigiD.
Als dit niet lukt, kunt u het Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Halte Werk (pdf, 128 kB) gebruiken.