Collectieve zorgverzekering voor minima

Woont u in de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Langedijk en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de speciale collectieve zorgverzekering minima (CZM) van Univé. U kunt kiezen uit twee aanvullende pakketten. U betaalt een extra lage premie, want Halte Werk betaalt mee aan uw zorgverzekering. Meer informatie over het Univé Gemeentepakket leest u op de website van Gezondverzekerd.

Voordelen

  • Aantrekkelijke korting op uw basisverzekering.
  • Lage premies aanvullende verzekering.
  • Ruime vergoedingen. 
  • Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring.
  • Bij pakket Compleet wordt uw verplicht eigen risico ook vergoed.

Welk pakket is het beste voor mij?

Pakket Compact

Hierin zit een vergoeding voor beweegzorg/fysiotherapie, brillen en lenzen, tandarts, alternatieve zorg, voetzorg en vervangende mantelzorg.
Premiebedrag 2019: € 121,14. Dit pakket is aantrekkelijk als u een beperkte tot gemiddelde zorgvraag heeft.

Pakket Compleet met € 0,- eigen risico (ER)

Let op! Als u zich in de loop van het jaar aanmeldt is pakket Compleet alleen voordelig wanneer u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt. Anders heeft aanmelding pas zin vanaf 1 januari.

Een hogere vergoeding voor alle zorg in pakket Compact. Daarnaast een extra vergoeding voor orthodontie, patiëntenvereniging en de eigen bijdrage Wmo en Wlz. Daarnaast bent u voor het wettelijk eigen risico verzekerd. Hierdoor heeft u € 0,- eigen risico per jaar. 

Premiebedrag 2019: € 149,64. Dit pakket is zeer geschikt als u medicijnen gebruikt of veel zorg nodig heeft door een chronische aandoening.

Welke zorg wordt vergoed?

Let op! U kunt kiezen uit twee pakketten: 'Compact' en 'Compleet inclusief eigen risico'.
Vergoedingenoverzicht GemeentePakket 2019

Voorwaarden

  1. Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  2. U heeft een laag vermogen

Als het antwoord op vraag 1 én 2 'Ja' is, dan kunt u mogelijk profiteren van een korting op de basisverzekering en kiezen uit een van de twee aanvullende verzekeringen.

Let op!

  • Studenten kunnen niet deelnemen als zij recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht hebben op een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Als u in de WSNP zit en uw inkomen boven de bijstandsnorm uitkomt dan mag u tóch deelnemen aan de CZM. Ook als u in de MSNP zit mag u deelnemen. Voorwaarde is wel dat het MSNP-traject wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener van Halte Werk.
  • Voldoet u niet aan deze voorwaarden en meldt u zich tóch aan voor de CZM, dan krijgt u te maken met een naheffing van Univé.

Aanmelden

Ga naar uw gemeentepagina op de website van gezondverzekerd. U merkt tijdens het invullen meteen of u in aanmerking komt.

Ik woon in de gemeente Heerhugowaard en wil mij aanmelden

Ik woon in de gemeente Alkmaar en wil mij aanmelden

Ik woon in de gemeente Langedijk en wil mij aanmelden

Let op! Halte Werk controleert streng of u de gegevens naar waarheid heeft ingevuld. Klanten zonder een bijstandsuitkering benaderen wij na aanmelding eventueel voor aanvullende gegevens.

Sluit een andere zorgverzekering beter aan bij uw zorgbehoefte?

U kunt mogelijk een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de premie via bijzondere bijstand. U moet wel kunnen bewijzen dat een andere zorgverzekering beter aansluit bij uw zorgbehoefte. (Bijvoorbeeld, de medicijnen die u nodig heeft worden niet door de CZM vergoed.)

Vragen?

Vragen over de pakketten? Bel naar Univé, telefoon 072-527 76 22.
Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met ons.