Ouderbijdrage school

Woont u in de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Langedijk en vraagt de school van uw kind een ouderbijdrage? Dan worden deze kosten mogelijk vergoed. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten op school.

Kom ik in aanmerking voor de vergoeding ouderbijdrage?

U komt in aanmerking als:

  • Uw schoolgaande kind(eren) 4 tot 18 jaar oud is (zijn).
  • Uw inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens die voor u geldt.
  • Uw vermogen niet hoger is dan u voor de bijstand mag hebben.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

Het budget voor de “Vrijwillige Ouderbijdrage” is verbonden aan de gemeentelijke kortingspas. Zodra u de rekening voor deze bijdrage van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw Huygen-, Alkmaar- of MeedoenPas te laten scannen.

Ik woon in de gemeente Heerhugowaard en ik heb een Huygenpas
Ik woon in de gemeente Alkmaar en heb een AlkmaarPas
Ik woon in de gemeente Langedijk en heb een MeedoenPas (Langedijk)
 
Meer informatie over de HuygenPas, MeedoenPas (Langedijk) en AlkmaarPas

Meer informatie over wat een ouderbijdrage precies is leest u op www.rijksoverheid.nl


Informatie voor scholen over de Huygenpas en MeedoenPas