Voorbeeld 1
Voorbeeld berekening verzamelinkomen

Gert en Thea hebben 2 kinderen.

Verzamelinkomen Gert: € 33.000
Verzamelinkomen Thea inclusief alleenstaande ouder-kop: € 18.000

Draagkracht Gert:  18% van € 33.000 = € 5.940
Draagkracht Thea: 18% van € 18.000 = € 3.240
Behoefte: € 5.940 + € 3.240 = € 9.180

Gert ziet de kinderen om de week een weekend. Dit betekent dat hij 1/7 deel van de zorgkosten draagt.

Gert heeft aan zorgkosten:  1/7 deel van € 9.180 = € 1.311
Thea heeft aan zorgkosten: 6/7 deel van € 9.180 = € 7.869

Onderhoudsbijdrage van Gert: € 7.869 - € 3.240 = € 4.629

Per maand betaalt Gert: 1/12 deel van 4.629 = 386


Terug naar 'Uitleg berekening verhaalsbijdrage'