Voorbeeld 2
Berekening verdeling zorgkosten

 Harry en Ilse hebben samen twee kinderen. Harry is ook vader van een kind uit een andere relatie.

Verzamelinkomen Harry: € 33.000
Verzamelinkomen Ilse: € 18.000

Wat Harry kan bijdragen (draagkracht): 16% (2/3 van 24%) van € 33.000 = € 5.280
Wat Ilse kan bijdragen (draagkracht): 18% van € 18.000 = € 3.240

Behoefte: Harry betaalt aan Ilse € 5.280 + € 3.240 = € 8.520


Terug naar 'Uitleg berekening verhaalsbijdrage'