Rechten en plichten
Rechten en plichten van de Participatiewet (PW, IOAW en IOAZ)


Als u een uitkering heeft, dan heeft u de volgende rechten

U heeft het recht:

 • om te weten waarom een bepaald besluit is genomen.
   
 • om tegen een beslissing van Halte Werk bezwaar te maken. Als Halte Werk besluit geen voorschot bij uw aanvraag levensonderhoud te geven kunt u bezwaar maken bij Provinciale Staten. 
   
 • om te weten welke gegevens Halte Werk van u verzamelt, hoe wij die gebruiken en dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
   
 • om uw gegevens in te zien. Als u kunt bewijzen dat uw niet juist zijn, kunt u deze laten veranderen. 
   
 • dat we u begeleiden bij het vinden van werk.
   
 • om bij toestemming maximaal 4 weken per kalenderjaar buiten Nederland te zijn, zonder dat uw uitkering stopt (bijvoorbeeld vakantie).
   
 • op schuldhulpverlening, als u financiële problemen hebt.


Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op:

 • Individuele bijzondere bijstand voor bijzondere kosten (bijvoorbeeld kosten verhuizing en/of inrichting, kosten eigen bijdrage, kosten bewindvoering).

 • een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden, die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

 • een individuele studietoeslag. Deze studietoeslag is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden van wie is bepaald, dat ze niet het minimumloon kunnen verdienen door een arbeidshandicap. Omdat het voor deze studenten vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan is deze financiële vergoeding een stimulans om toch de stap te zetten naar school, of een studie.

 • de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM), met als voordelen: aantrekkelijke korting op de basisverzekering, lage premies voor de aanvullende verzekering, ruime vergoedingen en de mogelijkheid het 'Verplicht eigen risico' mee te verzekeren.

 • een gratis Kortingspas van 1 van de 3 gemeenten, Alkmaar, Heerhugowaard of Langedijk. Deze pas zorgt voor extra financiële ondersteuning voor u en eventueel uw gezin, door bijvoorbeeld korting op sporten, bibliotheek, restaurant en theater.


U mag verwachten dat:

 • uw uitkering op tijd betaald wordt.

 • u door de medewerkers van Halte Werk goed behandeld wordt. Als dit niet het geval is, dan kunt u een klacht indienen.
   

Als u een uitkering heeft, dan heeft u de volgende plichten

U geeft:

 • informatie die de hoogte van uw uitkering kan beïnvloeden direct (= binnen 2 weken) door aan Halte Werk. Dit kan informatie zijn over inkomen, (vrijwilligers)werk, samenwonen, verhuizing of een andere verandering in uw woonsituatie (bijvoorbeeld wanneer ook andere personen in dezelfde woning als u komen wonen), een lening, een erfenis of een schenking. Ook als uw inwonend, volwassen kind gaat studeren of juist stopt met studeren, geeft u dit door.

 • veranderingen schriftelijk door. U kunt dit doen via Mijn Halte Werk of via het contactformulier van Halte Werk

 • gevraagde informatie op tijd door. Is dit niet het geval dan kan dit invloed hebben op de datum van betaling van uw uitkering.

U zorgt ervoor:

U:

 • doet naar 'kunnen' een tegenprestatie. Deze prestatie bestaat uit onbetaalde, nuttige werkzaamheden voor de samenleving.

 • Als u nog geen baan hebt, helt het WerkgeversServicepunt u. U doet mee aan scholing, opleiding of stage als dat met u is afgesproken.

 • blijft zelf actief zoeken naar werk, niet alleen in uw eigen woonplaats maar ook in uw regio of nog verder weg.

 • bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.

 • neemt aangeboden werk aan en doet er alles aan doen om werk te behouden.

 • komt de gemaakte afspraken met Halte Werk of het WerkgeversServicepunt na.

 • werkt mee aan een onderzoek dat door Halte Werk wordt ingesteld. Dit kan ook een medische keuring zijn.

 • doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed bent met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

 • zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren dan doet u dat ook.

 • houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met Halte Werk maakt. U accepteert de re-integratievoorzieningen die Halte Werk u aanbiedt en blijft een afgesproken opleiding of re-integratietraject volgen.

 • Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u verhuizen. U moet dan wel minimaal een jaarcontract krijgen en zoveel verdienen met de baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.