Hoe gaat halte Werk om met mijn persoonlijke gegevens?

Halte Werk biedt integrale en effectieve ondersteuning aan inwoners van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk bij vragen en problemen op het gebied van werk en inkomen.

Zodra u zich bij Halte Werk meldt met een hulpvraag in het kader van werk en inkomen (o.a. Participatiewet, Wet schuldhulpverlening) hebben wij enkele gegevens van u nodig om te kunnen bepalen welke vorm van ondersteuning u nodig heeft. Vanaf dat moment worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt in dat uw gegevens door ons vastgelegd, opgevraagd, verbeterd en uitgewisseld kunnen worden.

Voor al deze handelingen hanteren wij het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat uw gegevens alleen zullen worden vastgelegd, opgevraagd en uitgewisseld indien dit daadwerkelijk noodzakelijk blijkt. Wij proberen daarnaast om u zo goed mogelijk van dienst te zijn met zo min mogelijk gegevens.

Wij werken bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige van toepassing zijnde privacywetgeving.

Uw rechten

Wanneer wij over uw persoonsgegevens beschikken heeft u de volgende rechten:

  • Inzage en afschrift: iedere inwoner, die tenminste 16 jaar oud is én in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, heeft het recht op inzage in en eventueel een afschrift (kopie) van de eigen gegevens. Derden mogen deze gegevens niet inzien.
  • Correctie en vernietiging: op het moment dat Halte Werk (persoons)gegevens van u verwerkt heeft u het recht om een verzoek tot correctie in te dienen. Dit verzoek betreft het verbeteren, aanvullen, het verwijderen van deze gegevens wanneer de gegevens onjuist zijn, niet in het dossier thuis horen omdat het niet op uw hulpvraag van toepassing is, of in strijd met de wet zijn verwerkt.

Verzoek tot wijzigen of vernietigen gegevens

In uw verzoek schrijft u de aan te brengen wijzigingen en uw motivatie hiervoor.

U stuurt de schriftelijke aanvraag naar:
Halte Werk
t.a.v. directeur Halte Werk
inzake Rechten betrokkene
Postbus 8002
1802 KA  Alkmaar

Let op! Inzage, afschrift, correctie of vernietiging moet ‘zo spoedig mogelijk’ worden gerealiseerd. Als uitgangspunt hanteren wij afhandeling van de aanvraag binnen 4 weken (en daadwerkelijke vernietiging indien toegewezen binnen 3 maanden).
Inzage in het dossier is gratis, voor een afschrift kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie over de AVG

Voor meer over de AVG kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens, of onze privacyverklaring.