MeedoenPas (Langedijk)

De gemeente Langedijk wil graag dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan culturele, sportieve of sociale activiteiten. Op de pas staat een digitaal tegoed waarmee betaald kan worden bij verenigingen en organisaties die aangesloten zijn bij deze pas.

Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen mogelijk een gratis MeedoenPas krijgen (dit was voorheen de LangedijkerPas).

Wat staat er op de pas?

Een tegoed (digitaal bedrag) om uit te geven bij verschillende organisaties en verenigingen (pdf, 480 KB).

Hoeveel dit tegoed is hangt af van de leeftijd:

  • € 100,- voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.
  • € 180,- voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.
  • € 80,- voor 18-jarigen tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • € 160,- voor pensioengerechtigden.

Vrijwillige ouderbijdrage schoolgaande kinderen.

Met deze vergoeding kunt u de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kinderen aan school betalen:

  • Heeft u kinderen op de basisschool? Dan is de vergoeding maximaal € 50,- per kind.
  • Heeft u kinderen op de middelbare school? Dan is de vergoeding maximaal € 100,- per kind.
  • Dit bedrag wordt op de pas van de ouder gezet. Dit tegoed is geldig van 1 augustus tot en met 31 juli (schooljaar).

Veelgestelde vragen: