Computerregeling

Computer/laptop voor schoolgaand kind van 12 tot en met 17 jaar

Op school gebruiken kinderen een computer. Vaak heeft het kind thuis ook een computer nodig voor het schoolwerk en om geen digitale achterstand op te lopen. Een gezin met een laag inkomen heeft vaak geen geld om een computer te kopen. Om schoolkinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen is er daarom de computerregeling.

Wat is de computerregeling?

De computerregeling is een vergoeding van kosten voor één computer per gezin met kinderen van 12 tot en met 17 jaar op het voortgezet onderwijs.

Waar moet u rekening mee houden?

  1. Uw gezin leeft langer dan drie jaar van een inkomen dat maximaal 120% van de bijstandsnorm is die voor uw situatie geldt. U kunt dit bewijzen.
  2. Uw gezin heeft de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt van de regeling.
  3. De maximale hoogte van het bedrag is 399 euro (normbedrag volgens het NIBUD)

NB: Er is geen vergoeding voor de kosten van een printer en internet mogelijk.

Hoe vraagt u deze vergoeding voor een computer aan?

U kunt de aanvraag online indienen met behulp van uw persoonlijke DigiD.
Als dit niet lukt kunt u het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand (pdf, 111 KB) gebruiken.