Preferent proces administratie loonkostensubsidie

Een constructieve samenwerking tussen De Buch, WNK en Halte Werk heeft onlangs geresulteerd in een registratie als gebruiker van het preferente proces administratie loonkostensubsidie. Een mooi resultaat!

Het preferente proces is ontwikkeld om het aanvragen van loonkostensubsidie te vergemakkelijken én landelijk te uniformeren.

Wanneer werkgevers meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk willen helpen, krijgen zij voor regelingen als loonkostensubsidie te maken met gemeenten met verschillende uitvoeringswijzen. Als werkgevers hun informatie steeds op een andere manier moeten aanleveren of ertegenaan lopen dat belangrijke beslis- en betaalmomenten bij verschillende gemeenten ook verschillend verlopen, zorgt dat voor onduidelijkheid en administratieve druk.

Een preferent proces voor de administratieve uitvoering van loonkostensubsidie maakt het voor werkgevers makkelijker en aantrekkelijker om mensen via dit instrument aan het werk te helpen, met een aanvraagmethode die zowel vereenvoudigd als geharmoniseerd is.

Werkgevers kunnen voor vragen terecht bij het WerkgeversServicepunt. Halte Werk is partner in het WSP-NHN.

Naar overzicht