Jongerenpunt Check-in: laagdrempelige ondersteuning voor alle jongeren

De ondersteuning aan jongeren kan in onze regio beter. Dat was één van de uitkomsten van de Jongerentop. Er zijn veel instanties die jongeren ondersteunen, maar jongeren weten vaak niet waar zij met welke vraag terecht kunnen. En als zij wel bij de juiste instanties aankomen, dan ervaren zij de dienstverlening als bureaucratisch en niet ‘jongeren-proof’. Het gevolg is dat jongeren afhaken, uit beeld raken en de problemen vaak nog verder toenemen. Dat moet anders. Gemeenten, Halte Werk, de BUCH en WNK werken daarom samen aan 1 laagdrempelige ingang waar jongeren van 16 tot 27 jaar, met en zonder uitkering, terecht kunnen met al hun ondersteuningsvragen: Jongerenpunt Check-in.

Jongeren aan zet

De input van jongeren zelf is ontzettend belangrijk geweest bij het ontwikkelen van het Jongerenpunt. Zij weten immers als geen ander hoe het beter moet. In het Jongerenpunt krijgen jongeren straks een vast aanspreekpunt, waarmee zij samen aan de slag gaan om doelen te bereiken. Een medewerker die zich kan verplaatsen in de leefwereld van jongeren, die vertrouwd voelt en maatwerk kan leveren.

Naar jongeren toe

Jongeren ervaren soms een hoge drempel om bij instanties binnen te stappen. Daarom gaat het Jongerenpunt naar de jongeren toe om in contact te komen. Een eerste intake kan ook plaatsvinden op een plek waar de jongere zich vertrouwd voelt. Het plan om tot een Jongerenpunt te komen was al in ontwikkeling voor de Corona-epidemie losbrak, maar is met de rap oplopende jeugdwerkloosheid extra belangrijk. Werkloosheid onder jongeren grijpt in op allerlei terreinen, zoals op jezelf gaan wonen of om een gezin te vormen. Werkloosheid, zeker als die langer duurt, kan leiden tot problemen op het gebied van welzijn en geluk, schulden – en in het uiterste geval er ook voor zorgen dat jongeren inkomen verwerven op een manier die we liever niet zien.

Samenwerken

Jongeren kunnen straks met allerlei ondersteuningsvragen bij het Jongerenpunt terecht. De kracht van de organisaties achter het Jongerenpunt ligt op het terrein van werk, onderwijs, re-integratie, inkomensondersteuning en het aanpakken van schulden. Maar er is een nauwe samenwerking met andere terreinen, zoals onderwijs, Jeugd en WMO. Het doel van het Jongerenpunt is dat jongeren kunnen rekenen op de ondersteuning die nodig is – en dat er niet wordt losgelaten totdat die hulp er daadwerkelijk is.

Communicatie

Om het Jongerenpunt bekend te maken onder de doelgroep, maar ook onder ouders en verwijzers, wordt stevig ingezet op communicatie. Ook hier worden jongeren zelf actief betrokken. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een website en de social media kanalen van het Jongerenpunt. Het Jongerenpunt staat voor een positieve boodschap: je kunt meer dan je denkt, hulp vragen is geen schande, laten we samen werk maken van jouw talent!

Naar overzicht