Tozo krijgt een vervolg: Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg: Tozo 2. De steunregeling voor zelfstandig ondernemers wordt met vier maanden verlengd.

Aanvragen nog niet mogelijk

U kunt Tozo 2 binnenkort aanvragen bij het Zelfstandigenloket van Halte Werk vanaf 1 juni tot 1 oktober. Als u nu al gebruik maakt van de Tozo uitkering levensonderhoud, kunt u deze straks verlengen. Het aanvragen van deze verlenging is nu nog niet mogelijk. De aanvraagprocedure Tozo 2 is namelijk nog in ontwikkeling.

Voorwaarden en inkomenstoets partner

Ook Tozo 2 kent versoepelde voorwaarden voor zelfstandigen in coronatijd: zo geldt er geen vermogenstoets, wordt er niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en wordt de kostendelersnorm niet toegepast.

Voor Tozo 2 gaat naast uw inkomen (uit bijvoorbeeld bedrijf, loon en uitkering) ook het inkomen van uw partner meetellen bij de uitkering voor levensonderhoud. Dat is een verschil met Tozo 1. Het inkomen van de partner telt mee in het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. De uitkering wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op de Tozo 2 uitkering voor levensonderhoud.

Geen overlap in maanden

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli, augustus en september.

Bedrijfskrediet

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Deze lening kent een maximum van 10.157 euro voor Tozo 1 en Tozo 2 samen. U kunt geen beroep doen op deze lening als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Meer informatie

Kijk op www.haltewerk.nl/tozo voor meer informatie over de regeling. Hier vindt u straks ook alle informatie over het aanvragen van Tozo 2 bij Halte Werk.

Naar overzicht