Tozo-uitkering en een partner? Mogelijk krijgt u over 2020 een hogere belastingaanslag

Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020? Of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte? Misschien krijgt u dan een hogere belastingaanslag over 2020 of krijgt u minder terug dan u verwacht. Dit komt omdat u mogelijk te veel Tozo-uitkering heeft ontvangen. Dit kan als u of uw partner in de periode dat u de Tozo-uitkering ontving in 2020 óók in loondienst werkte. Omdat toen waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten u (samen) had uit loondienst, is het mogelijk dat over uw totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst. Dit laatste is zeker het geval als u een uitkering Tozo 1 ontving en uw partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten hoefde bij uw Tozo 1-uitkering geen rekening te worden gehouden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op die loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Wat moet u doen?

U geeft de inkomsten van uzelf en uw partner op bij uw belastingaangifte over 2020. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen).

Tozo opgeven bij inkomstenbelasting 2020

De uitbetaalde Tozo uitkering is inkomen dat u moet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

Jaaropgave

In het eerste kwartaal van 2021 stuurt de gemeente u een jaaropgave. Als u samen met uw partner een Tozo uitkering heeft gekregen dan ontvangen u en uw partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door u ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet u (en uw partner) opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

Als u via de site van de belastingdienst inlogt, vinkt u onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Naar overzicht