Ouderbijdrage

Woont u in de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard en vraagt de school van uw kind een ouderbijdrage? Dan worden deze kosten mogelijk vergoed. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten op school.

Kom ik in aanmerking voor de vergoeding ouderbijdrage?

U komt in aanmerking als:

  • Uw schoolgaande kind(eren) 4 tot 18 jaar oud is (zijn).
  • Uw inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens die voor u geldt.
  • Uw vermogen niet hoger is dan u voor de bijstand mag hebben.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

Het budget voor de “Vrijwillige Ouderbijdrage” is verbonden aan de gemeentelijke kortingspas. Zodra u de rekening voor deze bijdrage van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw Huygen-, Alkmaar- of MeedoenPas te laten scannen.

Kortingspassen

Meer informatie over de afzonderlijke kortingspassen kunt u hier vinden:

Informatie voor scholen over de Huygenpas en MeedoenPas