Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens Halte Werk van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. De gegevens die wij verzamelen vallen onder de AVG, de Europese privacywet. Heel soms doen wij een strafrechtelijk onderzoek, in dat geval vallen de gegevens onder de Wet politiegegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevens die wij verzamelen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Halte Werk verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons geeft. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en uw contactgegevens.
Afhankelijk van het product of dienst worden meer of minder gegevens van u verwerkt.
In ons Verwerkingsregister kunt u zien:

 • wanneer uw gegevens worden gebruikt;
 • welke gegevens worden verzameld;
 • voor welk doel ze worden verzameld;
 • wie de ontvangers van deze gegevens zijn;
 • wat de bewaartermijn van de gegevens is.

U kunt dit verwerkingsregister opvragen bij de privacy officer van Halte Werk via privacy@haltewerk.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die in de wet extra bescherming krijgen door de grotere mogelijke gevolgen voor uw privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere uw godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, ras of etniciteit of biometrische en genetische gegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan nodig en alleen voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Wij houden ons aan de verplichtingen van de archiefwet. Voor bewaartermijnen die niet aan die wet moeten voldoen, maken wij vooraf bekend hoe lang wij uw gegevens bewaren. Bijvoorbeeld bij gegevens voor de inschrijving van een nieuwsbrief.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens. We werken met uw gegevens als dat volgens de wet mag. Dat doen we alleen:

 • als u toestemming heeft gegeven. Het moet voor u dan wel duidelijk zijn waar de toestemming voor is en wat de gevolgen zijn van toestemming geven. U kunt uw toestemming altijd intrekken;
 • als dat volgens de wet moet;
 • als we een overeenkomst met u moeten uitvoeren;
 • als het gaat om vitaal belang voor u. Een vitaal belang is bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak, bijvoorbeeld omdat u buiten bewustzijn bent;
 • als we een publiekrechtelijke taak moeten uitvoeren of een taak van algemeen belang. Het kan dan gaan om een taak van Halte Werk zelf of van een overheidsorganisatie die de gegevens ontvangt;
 • als het gaat om 'gerechtvaardigd belang' van Halte Werk. Het gaat hierbij om taken die nodig zijn om het dagelijks werk uit te voeren. Halte Werk weegt hierbij steeds af of wij met minder persoonsgevoelige gegevens hetzelfde resultaat kunnen bereiken. We voeren ook altijd een privacytoets uit waarin we uw belang en het belang van Halte Werk afwegen bij het delen van uw gegevens.

Informatie delen met andere organisaties

Uw persoonsgegevens delen we alleen met andere organisaties als het verenigbaar is met het doel waarvoor we het van u hebben gekregen (bijvoorbeeld voor onderzoek en statistiek). Als dat het geval is informeren wij u hierover.

Halte Werk beschermt uw persoonsgegevens. Als wij uw gegevens delen met andere organisaties omdat zij in opdracht van ons met uw gegevens werken vragen wij altijd garanties. Deze garanties staan in een officiƫle verwerkersovereenkomst. Zo zorgen wij ervoor dat die organisatie uw gegevens net zo beveiligen en vertrouwelijk behandelen als wij. Halte Werk blijft verantwoordelijk. Wij delen gegevens alleen om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren of omdat wij dat volgens de wet moeten.

Voor het delen van gegevens naar organisaties in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) gelden aanvullende regels.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij beveiligen uw persoonsgegevens door maatregelen te nemen om:

 • misbruik en verlies van uw gegevens te voorkomen;
 • te zorgen dat alleen mensen die er recht op hebben of toestemming hebben uw gegevens kunnen zien;
 • te zorgen dat uw gegevens alleen voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld worden gebruikt.

Deze maatregelingen voldoen aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (soms) te verwijderen. U maakt hiervoor een afspraak met Halte Werk om langs te komen. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u het Formulier Inzageverzoek (pdf, 57 KB) alvast in te vullen. Lukt dat niet, dan kan dit ook tijdens uw bezoek bij Halte Werk op het Stadskantoor in Alkmaar worden ingevuld.

U moet zich bij een bezoek legitimeren zodat wij zeker weten dat het om uw 'eigen' gegevens gaat. Gegevens van kinderen tot 16 jaar kunnen alleen worden gewijzigd door personen met ouderlijk gezag. Wij controleren dat via de rechtbank in het gezagsregister. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website geplaatst worden op het apparaat van de bezoeker. Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige laten de website beter werken en maken weinig of geen inbreuk op de privacy van de bezoekers. Voor deze is uw toestemming meestal niet nodig is. Er zijn ook cookies die allerlei informatie van u opslaan. Deze moeten aan u gemeld worden en kunnen niet worden gebruikt zonder uw toestemming.

Halte Werk gebruikt alleen cookies die nodig zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Om de website te kunnen verbeteren door te kijken naar statistieken werkt Halte Werk met Google Analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google. Informatie over uw bezoek aan onze website haltewerk.nl is anoniem en wordt versleuteld. De optie 'Gegevens delen' met Google staat uit. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Toestemming vragen voor deze cookies is niet nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u www.haltewerk.nl opent.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.