Rechten en plichten

Als u een uitkering heeft, dan moet u voldoen aan de rechten en plichten van de Participatiewet (PW, IOAW en IOAZ)

Als u een uitkering heeft, dan heeft u de volgende rechten

U heeft het recht:

 • om te weten waarom een bepaald besluit is genomen;
 • om tegen een beslissing van Halte Werk bezwaar te maken. Als Halte Werk besluit geen voorschot bij uw aanvraag levensonderhoud te geven kunt u bezwaar maken bij Provinciale Staten;
 • om te weten welke gegevens Halte Werk van u verzamelt, hoe wij die gebruiken en dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring;
 • om uw gegevens in te zien. Als u kunt bewijzen dat uw niet juist zijn, kunt u deze laten veranderen;
 • dat we u begeleiden bij het vinden van werk;
 • om bij toestemming maximaal 4 weken per kalenderjaar buiten Nederland te zijn, zonder dat uw uitkering stopt (bijvoorbeeld vakantie);
 • op schuldhulpverlening, als u financiële problemen hebt.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op:

 • Individuele bijzondere bijstand voor bijzondere kosten (bijvoorbeeld kosten verhuizing en/of inrichting, kosten eigen bijdrage, kosten bewindvoering);
 • een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden, die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen uitzicht hebben op inkomensverbetering;
 • een individuele studietoeslag. Deze studietoeslag is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden van wie is bepaald, dat ze niet het minimumloon kunnen verdienen door een arbeidshandicap. Omdat het voor deze studenten vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan is deze financiële vergoeding een stimulans om toch de stap te zetten naar school, of een studie;
 • de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM), met als voordelen: aantrekkelijke korting op de basisverzekering, lage premies voor de aanvullende verzekering, ruime vergoedingen en de mogelijkheid het 'Verplicht eigen risico' mee te verzekeren;
 • een gratis Kortingspas van 1 van de 2 gemeenten, Alkmaar of Dijk en Waard. Deze pas zorgt voor extra financiële ondersteuning voor u en eventueel uw gezin, door bijvoorbeeld korting op sporten, bibliotheek, restaurant en theater.

U mag verwachten dat:

 • uw uitkering op tijd betaald wordt. Bekijk het betaalschema uitkeringen;
 • de medewerkers van Halte Werk u op een professionele, vriendelijke en integere manier van dienst zijn. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina klacht melden.

Als u een uitkering heeft, dan heeft u de volgende plichten

U geeft:

 • informatie die de hoogte van uw uitkering kan beïnvloeden direct (= binnen 2 weken) door aan Halte Werk. Dit kan informatie zijn over inkomen, (vrijwilligers)werk, samenwonen, verhuizing of een andere verandering in uw woonsituatie (bijvoorbeeld wanneer ook andere personen in dezelfde woning als u komen wonen), een lening, een erfenis of een schenking. Ook als uw inwonend, volwassen kind gaat studeren of juist stopt met studeren, geeft u dit door;
 • veranderingen schriftelijk door. U kunt dit doen via Mijn Halte Werk of via het contactformulier van Halte Werk;
 • gevraagde informatie op tijd door. Is dit niet het geval dan kan dit invloed hebben op de datum van betaling van uw uitkering.

U zorgt ervoor: