Formulierenpunt

Medewerkers van Schuldhulpverlening en de Budgetwinkel helpen u graag. Schuldhulpverlening heeft inloopspreekuur op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. De Budgetwinkel is op maandag, woensdag en donderdag geopend van 9.00 tot 13.00 uur.

Het Formulierenpunt helpt u bij het invullen van formulieren

Vindt u het lastig om de aanvraagformulieren voor een gemeentelijke tegemoetkoming in te vullen? Is het niet duidelijk waar u de gevraagde informatie vandaan moet halen? Het Formulierenpunt ondersteunt u bij het invullen van (online) formulieren. Ook helpen zij om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn voor een aanvraag en kijken met u of u al uw rechten benut.

Welke formulieren?

  • Bijzondere bijstand (bv. computerregeling)
  • Vrijwillige Ouderbijdrage school
  • Schuldhulpverlening
  • AlkmaarPas, Huygenpas en MeedoenPas (L'dijk)
  • Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
  • Individuele Inkomenstoeslag
  • Individuele Studietoeslag
  • Kwijtschelding gemeente- en waterschapsbelasting
  • Leerlingenvervoer
  • DigiD aanvragen

Voor wie is het Formulierenpunt?

Het Formulierenpunt is gratis voor inwoners van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Wanneer u twijfelt over de hoogte van uw inkomen, kunt u toch langskomen. U krijgt hulp bij het berekenen.

Contact met het Formulierenpunt

Locatie Alkmaar
Bezoek ons inloopspreekuur.
Mallegatsplein 10 in Alkmaar (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur)
Bel 14 072 (kies 'Alkmaar') of mail naar formulierenpunt@haltewerk.nl

Locatie Heerhugowaard

Locatie Langedijk

Huisbezoeken

Als u door een fysieke of geestelijke beperking niet in de gelegenheid bent om een spreekuur te bezoeken, dan kunt u een verzoek doen voor een huisbezoek van een van onze medewerkers.
Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen neem dan contact met ons op of mail naar formulierenpunt@haltewerk.nl