Tegemoetkomingen

Hebt u een laag inkomen? U kunt misschien een tegemoetkoming (vergoeding) in kosten van Halte Werk ontvangen als u in de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard woont en in een van de volgende situaties zit.

Hebt u een laag inkomen, weinig of geen vermogen en

  • maakt u door speciale omstandigheden bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Bekijk of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.
  • leeft u al minstens drie jaar van het minimuminkomen en heeft u geen zicht op werk? Bekijk of u in aanmerking komt voor een individuele inkomens toeslag.
  • wilt u korting op bijvoorbeeld sporten, bibliotheek of theater? Bekijk of u recht heeft op een kortingspas.
  • wilt u een goede zorgverzekering voor een lage prijs? Bekijk of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering voor minima.
  • bent u student en heeft u een arbeidsbeperking? Bekijk of u in aanmerking komt voor een studietoeslag.
  • heeft u kinderen? Bekijk of u recht heeft op één van de kindregelingen.
Halte Werk brochure tegemoetkomingen

Meer informatie kunt u vinden in onze brochure tegemoetkomingen (pdf, 4 MB).