Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 mei 2020.

Halte Werk wil zo spoedig mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van digitoegankelijk.nl, op niveau B1. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Testresultaten

  • In het derde kwartaal van 2020 volgt een extern onderzoek.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Controle vóór publicatie: Onze webredactie toetst vóór publicatie content op toegankelijkheid;
  • Interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content;
  • Training: Onze redacteuren hebben een training Schrijven in taalniveau B1 gevolgd.

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

  • PDF-bestanden

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via het contactformulier.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Meer informatie

Op de website digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.