Verplichtingen bij uitkering

U ontvangt uw uitkering zolang u onvoldoende eigen inkomsten heeft, maar het ontvangen van de uitkering is niet vrijblijvend. Aan het hebben én houden van een uitkering van Halte Werk zijn plichten verbonden.

Ik ontvang een uitkering (PW -voorheen WWB-, IOAW of IOAZ). Wat zijn de regels waaraan ik me moet houden?

  • U verschijnt op tijd op afspraken.
  • U levert alle gevraagde informatie op tijd in.
  • U geeft alle veranderingen door die gevolgen kunnen hebben voor uw recht op een uitkering.
  • U doet er alles aan om weer een (gedeeltelijk) eigen inkomen te krijgen.
  • U begrijpt, spreekt, leest en schrijft goed Nederlands, of u spant zich voldoende in om de Nederlandse taal te leren. (Lees meer over de Wet Taaleis)

Wat als ik informatie niet of niet op tijd doorgeef?

U loopt de kans dat u moet terugbetalen als u teveel bijstand ontvangt. Wellicht krijgt u dan ook nog een boete. Het is dus erg belangrijk dat u wijzigingen tijdig doorgeeft. Lees hieronder alles over uw plichten. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Ga naar Mijn Halte Werk op deze website. Log in met uw DigiD bij Mijn Uitkering en geef de wijziging aan ons door. Als u uw mailadres heeft doorgegeven ontvangt u direct een bevestiging van de melding in uw mailbox.

Wijzigingen kunt u ook doorgeven via het wijzigingsformulier (pdf, 102 KB).

Bijstandsfraude melden

U kunt bijstandsfraude, of een vermoeden daarvan, melden bij de afdeling Handhaving van Halte Werk.

Halte Werk
afdeling Handhaving,
postbus 8002
1802 KA Alkmaar

Dit kan ook online, gebruik hiervoor het contactformulier.

Wilt u uw melding anoniem doen? Het is dan extra belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet of vermoedt (bv. kentekens, dagen en tijden waarop gewerkt wordt, adressen etc.). Onze handhavers kunnen u als anonieme melder immers niet meer benaderen voor aanvullende vragen of informatie.