Tegenprestatie

De overheid wil dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, iets terugdoen voor de samenleving. Dit heet een tegenprestatie.

Halte Werk kan u daarom vragen een tegenprestatie te leveren voor het krijgen van de bijstandsuitkering. Die tegenprestatie bestaat uit het doen van onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving voor een paar uur per dag of week. We houden rekening met wat u (aan)kan. Het zijn activiteiten voor enkele weken of maanden, dus niet voor een lange tijd.

Wat kan ik doen als tegenprestatie?

U kunt verschillende dingen doen. Denk aan klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijk instellingen worden aangeboden, zoals koffie schenken in een wijkhuis of leesouder zijn op school.

Hoe vind ik een tegenprestatie?

U kunt zelf een tegenprestatie zoeken die bij u past. Halte Werk beslist of dit een goede tegenprestatie is. Als het u niet lukt om zelf iets te vinden, dan neemt u contact op met uw klantmanager.

Wat heb ik aan zo’n tegenprestatie?

Een tegenprestatie doen is heel nuttig. Voor de samenleving, maar ook voor uzelf. Door de tegenprestatie werkt u aan uw persoonlijke ontwikkeling en ontmoet u andere mensen. Bovendien ontwikkelt u vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken. Dit vergroot uw kans op betaald werk. Tot slot doet u iets nuttigs voor andere mensen.

Wat gebeurt er als ik geen tegenprestatie wil doen?

Als Halte Werk een tegenprestatie van u vraagt, maar u hier niet aan meewerkt, dan kan Halte Werk een maatregel opleggen. Deze maatregel is dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering ontvangt, of zelfs helemaal geen uitkering. Halte Werk bepaalt hoeveel lager uw uitkering wordt en voor hoe lang.

Moet ik als vrijwilliger of mantelzorger ook een tegenprestatie doen?

Doet u aan mantelzorg, dan kan Halte Werk bij het opleggen van een tegenprestatie rekening houden met deze zorgtaken. Bijvoorbeeld door het aantal uren te beperken of door de gevraagde tijden te plannen rond de tijden waarop u zorg biedt. Ook kan Halte Werk kiezen om geen tegenprestatie te verplichten. Het doen van boodschappen voor uw gehandicapte buurvrouw is misschien niet genoeg, maar meer vrijwilligerswerk kan wel gezien worden als tegenprestatie.