Vakantie

Wat u moet weten over vakantie en uw uitkering

Als u een uitkering van Halte Werk ontvangt kunt u op vakantie zonder dat de uitkering daardoor stopt. Wél moet u de vakantie vier weken van tevoren aanvragen bij ons.

Wij kijken of de vakantie de kans op het vinden van een baan voor u kleiner maakt. U moet namelijk beschikbaar zijn voor werk of een re-integratietraject.

Vakantie in Nederland

Er is geen wettelijk maximale vakantieduur voor een vakantie in Nederland, maar een langdurig verblijf buiten de eigen gemeente kan als gevolg hebben dat u niet (genoeg) aan de arbeidsverplichting voldoet. Ook kan Halte Werk daardoor vermoeden dat u eigenlijk niet in een van onze gemeenten woont en dus ergens anders een uitkering moet aanvragen. In beide gevallen kan de uitkering dan worden verlaagd of stopgezet.

Vakantie in het buitenland

In het buitenland zijn, voor vakantie of een andere reden, mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar. De indeling van de dagen is vrij. Twee keer twee weken opnemen is bijvoorbeeld mogelijk. De dag van vertrek telt niet mee, de dag van terugkomst wel. U mag de (vakantie)weken van twee opeenvolgende jaren niet achter elkaar in december en januari opnemen.

Na de vakantie

Het kan zijn dat we aan u vragen om de eerste werkdag na uw vakantie bij ons langs te komen. Als u dit moet doen dan staat dat in ons 'besluit' aan u. Dat is de brief die u ontvangt als antwoord op uw vakantie-aanvraag. Niet vergeten, want elke dag die u later komt telt mee als vakantiedag! U neemt bij uw bezoek mee:

  • uw paspoort;
  • de tickets/vouchers of betalingsbewijs van de reis.

Hoe geef ik mijn vakantieplannen door?

U geeft dit snel en makkelijk door via Mijn Halte Werk.
Of vul het wijzigingsformulier (pdf, 102 KB) in en stuur het ons ondertekend op.