Wet Taaleis

Als u een uitkering ontvangt moet u actief zoeken naar werk. Voor mensen die de Nederlandse taal niet goed genoeg spreken is het moeilijker om werk te vinden. Daarom verplicht de 'Wet Taaleis' Halte Werk om te onderzoeken of mensen die recht hebben op een uitkering Nederlands spreken.

Beheerst u de taal onvoldoende, dan moet u zich inspannen om de taal te leren. U bespreekt met uw klantmanager of u aan de voorwaarden van de Taaleis voldoet.

Hoe kan ik laten zien dat mijn Nederlands taalniveau goed genoeg is?

  • U heeft acht jaar op een Nederlandse school gezeten.
  • U heeft een diploma van een Nederlandse (basis)school.
  • U heeft een inburgeringsdiploma.
  • U heeft een uittreksel uit het diplomaregister van DUO waaruit blijkt welke diploma‚Äôs u heeft gehaald.
  • U heeft Nederlandstalig particulier onderwijs in het buitenland gevolgd en kunt u rapporten van die school tonen.

Kunt u niet aantonen dat u goed genoeg Nederlands spreekt?

Dan nodigen wij u uit voor een gesprek en/of een toets (gratis). Haalt u deze toets niet, of niet helemaal, dan maakt u afspraken met uw klantmanager om uw Nederlands te verbeteren. Het gaat erom dat u actief uw best doet om de toets te halen.