Halte Werk kan u helpen weer werk te vinden, of u nu wel of geen beperking heeft. Wij zoeken samen met u uit wat uw mogelijkheden zijn. U heeft daarbij een vast contactpersoon: uw klantmanager. We kunnen bij uw bemiddeling naar werk gebruikmaken van bijvoorbeeld een proefplaatsing met behoud van uitkering, sollicitatietraining of loonkostensubsidie voor de werkgever (vergoeding als u minder productief bent door een beperking).

Uw Halte naar Werk

Ontvangt u van ons een uitkering volgens de Participatiewet? Dan moet u (indien haalbaar) zorgen dat u zo snel als mogelijk uw eigen geld verdient zodat u de uitkering niet meer nodig heeft. Het ontvangen van een uitkering betekent nog andere plichten, maar ook rechten. Deze staan allemaal hieronder genoemd. Ze staan ook in het besluit dat u van ons heeft ontvangen.

Uw taak: werk vinden

Wanneer u een uitkering ontvangt van Halte Werk, betekent dit dat u

  • actief moet solliciteren naar werk (bekijk ook onze vacatures).
  • moet zorgen dat u een goed CV heeft.
  • moet meewerken aan trajecten naar werk die uw klantmanager u aanbiedt (zoals bijvoorbeeld een cursus die uw kans op werk vergroot).

Dit zijn uw plichten. Alleen bij dringende redenen kan Halte Werk iemand tijdelijk ontheffen van zijn of haar arbeidsverplichtingen.

Onze taak: u begeleiden naar werk

Wanneer u in staat bent om aan het werk te gaan dan verwijst uw klantmanager u door naar het WerkgeversServicepunt bij Halte Werk.
Het WerkgeversServicepunt (WSP) begeleidt u naar werk door:

  • u te helpen zoeken naar werk
  • een cursus, training, een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk te regelen
  • speciale afspraken te maken met werkgevers om ze aan te moedigen u werk te geven.  Als er bij u sprake is van een beperking, kan het zijn dat u niet volledig uw geld kunt verdienen. Dan is er misschien voor de werkgever subsidie (tegemoetkoming in kosten) te regelen. Bekijk het filmpje over hoe wij u helpen door werkgevers te stimuleren op het youtube-kanaal van Samen voor de klant.

Dit zijn uw rechten.

Als werken (nog) niet kan

Wanneer werken nog niet kan biedt uw klantmanager u een traject aan om te zorgen dat u toch weer aan het werk kunt. Wij werken samen met andere organisaties om u weer aan het werk te helpen. Zij zoeken een werkplek voor u. Wanneer dat niet is gelukt dan wordt u, na afloop van het traject, mogelijk doorverwezen naar ons WerkgeversServicepunt voor bemiddeling naar werk.