Werken met een arbeidsbeperking

Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en kunt u daardoor niet bij een gewone werkgever aan de slag? Heeft u veel begeleiding nodig tijdens het werk of heeft de werkplek veel aanpassingen nodig om te kunnen werken? Dan kan er voor u een indicatie beschut werken worden aangevraagd bij het UWV.

Of u in aanmerking komt voor een indicatie hangt af van uw persoonlijke situatie. Halte Werk bepaalt wie mogelijk in aanmerking komt voor beschut werken. De aanmelding bij het UWV gaat via uw klantmanager. Het is dus niet mogelijk om zelf een indicatie voor beschut werken aan te vragen bij het UWV.

Beschutte werkplek

Een beschutte werkplek kan soms door Halte Werk bij een werkgever worden georganiseerd. Een reguliere werkgever heeft de voorkeur. Halte Werk biedt extra begeleiding of zorgt voor aanpassingen aan de werkplek die nodig zijn om te kunnen werken.

Salaris

Als u op een beschutte werkplek gaat werken krijgt u een vast dienstverband op basis van de arbeids- voorwaardenregeling van Halte Werk of de CAO van de werkgever waar u de werkzaamheden gaat verrichten. Het salaris is minimaal het wettelijk minimumloon.