Hoogte loonwaarde

Het UWV bepaalt met een 'Dariuz-meting' de loonwaarde van een kandidaat voor uw specifieke vacature en de hoogte van een eventuele subsidie. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of de loonwaarde nog klopt. Dan komt er een nieuw besluit over de hoogte van de loonwaarde en de daaraan gekoppelde loonkostensubsidie.

Loonkostensubsidie aanvragen? Vul het formulier Loonkostensubsidie in.
Stuur het ingevulde formulier op naar Halte Werk of mail het naar werkgeversservicepunt@haltewerk.nl.

Contact WerkgeversServicepunt

Heeft, of verwacht, u een vacature in uw organisatie?
Wij willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom bieden wij u kosteloze werving en selectie!


Ondernemers
Bel: 072 700 33 36

Mail:
contact@wsp-nhn.nl