Contact WerkgeversServicepunt

Heeft, of verwacht, u een vacature in uw organisatie?
Wij willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom bieden wij u kosteloze werving en selectie!


Ondernemers
Bel: 072 700 33 36
Mail: contact@wsp-nhn.nl

Social Return On Investment (SROI)

Twee mensen in overleg over een bouw tekening

Halte Werkt vindt goede kandidaten met de juiste indicatie voor uw vacature. U kunt van ons verwachten:

• Een groot aanbod van werkzoekenden in de regio

• Kosteloze bemiddeling

• Advies bij de inzet van SROI

Wat is SROI?

Bij gemeentelijke aanbestedingen is het steeds gebruikelijker dat er aandacht is voor Social Return on Investment (SROI). Dit omvat het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkoop/aanbesteding van werken, diensten of leveringen. Concreet betekent dat 5% van de aanneemsom gebruikt moet worden om iemand aan te nemen met achterstand op de arbeidsmarkt.

SROI zorgt voor extra gemotiveerde medewerkers!

Meer informatie SROI?

Bel: 06 - 5249 30 12  (Aart van der Dussen)
Mail: A.vanderDussen@haltewerk.nl

Video van de uitreiking SROI-certificaten aan organisaties die u zijn voorgegaan.

Halte Werk is partner in het WSP-NHN