Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere zelfstandigen. De IOAZ is een werkloosheidsuitkering. Daarom bent u verplicht naar werk te blijven zoeken. Vermogen tot € 136.848 (2020) wordt vrijgelaten (artikel 8 IOAZ). Over het meerdere vindt een inkomstenkorting plaats van 3%. 

Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u stopt met uw onderneming.

Voor wie is de IOAZ bedoeld?

Zelfstandigen tussen de 55 of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd, die naar verwachting een inkomen uit bedrijf of beroep hebben van minder dan het minimuminkomen voor zelfstandigen en daardoor gedwongen zijn hun bedrijf of beroep te beëindigen.

Belangrijkste voorwaarden

  • In de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag moet het gemiddelde jaarinkomen beneden € 26.760 (2020) hebben gelegen;
  • Het bedrijf of beroep moet minimaal 10 jaar in Nederland zijn uitgeoefend, of drie jaar met daaraan voorafgaande zeven jaar een functie in loondienst;
  • Het bedrijf of beroep moet bij aanvraag feitelijk en formeel nog bestaan.

Neem contact op met het Zelfstandigenloket om uw persoonlijke situatie te bespreken en de overige voor u van toepassing zijnde voorwaarden te bespreken.

Wanneer gaat de IOAZ in?

De IOAZ gaat in nadat het bedrijf of beroep beëindigd is. Na uw IOAZ-aanvraag, heeft u maximaal 18 maanden de tijd om op een verantwoorde manier te stoppen met uw bedrijf.

Uw rechten en plichten

Lees meer over uw rechten en plichten op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Het Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. Neem contact op via het contactformulier. Vermeld in de mail altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.