Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere zelfstandigen. De IOAZ is een werkloosheidsuitkering. Daarom bent u verplicht naar werk te blijven zoeken. Vermogen tot €138.381 (2021) wordt vrijgelaten (artikel 8 IOAZ). Over het meerdere vindt een inkomstenkorting plaats van 3%. 

Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u stopt met uw onderneming.

Voor wie is de IOAZ bedoeld?

Zelfstandigen tussen de 55 of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd, die naar verwachting een inkomen uit bedrijf of beroep hebben van minder dan het minimuminkomen voor zelfstandigen en daardoor gedwongen zijn hun bedrijf of beroep te beëindigen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw in­ko­men was de laat­ste 3 jaar ge­mid­deld min­der dan € 26.455,- per jaar (be­drag per 1 ja­nu­a­ri 2021). Als u door zou gaan met uw be­drijf, wordt uw in­ko­men in de toe­komst waar­schijn­lijk min­der dan € 27.551,- per jaar (be­drag per 1 ja­nu­a­ri 2021);
  • Het bedrijf of beroep moet minimaal 10 jaar in Nederland zijn uitgeoefend, of drie jaar met daaraan voorafgaande zeven jaar een functie in loondienst;
  • Het bedrijf of beroep moet bij aanvraag feitelijk en formeel nog bestaan.

Neem contact op met het Zelfstandigenloket om uw persoonlijke situatie te bespreken en de overige voor u van toepassing zijnde voorwaarden te bespreken.

Wanneer gaat de IOAZ in?

De IOAZ gaat in nadat het bedrijf of beroep beëindigd is. Na uw IOAZ-aanvraag, heeft u maximaal 18 maanden de tijd om op een verantwoorde manier te stoppen met uw bedrijf.

Uw rechten en plichten

Lees meer over uw rechten en plichten op de website van de Rijksoverheid.

Halte Werk Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Hebt u een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kunt u 'Zelfstandigenloket' kiezen. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.