Wie is Halte Werk?

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard.

Wij voeren de Participatiewet en bijbehorende regelingen, waaronder schuldhulpverlening, uit voor deze gemeenten. Ons ideaalbeeld is dat iedere inwoner van deze gemeenten naar eigen kunnen werkt. Want werk brengt inkomen en geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen. Slaagt u er niet in om zelf werk te vinden? Dan bieden wij hulp. Wij begeleiden en bemiddelen u naar regulier werk waar het kan en beschut werk waar het moet.

Wat als ik niet kan werken?

Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorzien we (tijdelijk) in levensonderhoud met een uitkering. Een uitkering is slechts voor tijdelijke ondersteuning, een halte naar werk. Want hoe korter de periode dat u een uitkering heeft, hoe groter de kans dat u (weer) werk vindt.