Het Zelfstandigenloket

Het Zelfstandigenloket is een samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten* in Noord-Holland. Het loket helpt zelfstandige ondernemers door onder andere de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) uit te voeren.

* Alkmaar, Beemster, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Landsmeer, Langedijk, Purmerend, Texel en Waterland. Als u in een andere gemeente woont neemt u contact op met uw eigen gemeente.

Voor wie is het Zelfstandigenloket?

 • Zelfstandigen die door tegenvallende bedrijfsresultaten in financiële problemen zijn gekomen, óf hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen.
 • Uitkeringsgerechtigden die zich willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf.
 • Oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor inkomensvoorziening.
 • Startende zelfstandigen.

Wat biedt het Zelfstandigenloket?

Hulp bij uw aanvraag voor een Bbz- of IOAZ-uitkering.
Hulp bij het starten van uw nieuwe onderneming vanuit een uitkeringssituatie.

Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?

Het Bbz regelt de financiële bijstand aan zelfstandigen. De vorm van financiële ondersteuning verschilt per situatie. Afhankelijk van uw situatie kunt u recht hebben op:

 • Een renteloze lening.
 • Een rentedragende lening voor gevestigde zelfstandigen.
 • Een starterskrediet.
 • Begeleiding tijdens de start.
 • Een aanvulling van uw inkomsten tot bijstandsniveau.

Heb ik recht op een Bbz-uitkering?

U kunt als zelfstandige ondernemer een beroep op het Bbz doen als u in een van onderstaande omstandigheden verkeert:

 • U bent een gevestigde zelfstandige met tijdelijke financiële problemen.
 • U wilt uw niet-levensvatbare bedrijf beëindigen.
 • U bent een starter met een werkloosheids- of bijstandsuitkering.

Lees meer op de pagina Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

De IOAZ is er voor zelfstandigen tussen de 55 jaar en de AOW leeftijd, die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moeten beëindigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn. De IOAZ-uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot het sociaal minimum. De IOAZ is een werkloosheidsuitkering. Daarom bent u verplicht naar werk te blijven zoeken. Na uw IOAZ aanvraag heeft u maximaal 18 maanden de tijd om op een verantwoorde manier te stoppen met uw bedrijf. Let op: deze uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw onderneming stopt.

Lees meer op de pagina Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

Bbz- of IOAZ-uitkering aanvragen

Heeft u de informatie over de Bbz of de IOAZ doorgenomen? Komt u mogelijk in aanmerking? Dan adviseren wij u het DigiD Formulier voor de aanvraag in te vullen. Door het invullen van het formulier weet u direct of u bij ons aan het juiste adres bent en kunnen wij u beter adviseren. Wij nemen, na ontvangst van het formulier spoedig contact met u op om u uit te nodigen voor een gesprek.

Nieuwe onderneming starten

Voordat u een bedrijf start schrijft u een ondernemingsplan en maakt u een financieel plan. Ook wanneer u geen externe financiering voor uw plannen nodig hebt, is het praktisch om alles voor uzelf op een rijtje te zetten. Om u te helpen bij het maken van een ondernemingsplan vindt u hieronder een leeg ondernemingsplan en financieel plan dat u zelf kunt invullen en een praktische handleiding.

Eigen bedrijf starten met behoud van de WW-uitkering

Het is mogelijk om met behoud van de WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Daarvoor heeft u wel toestemming nodig van het UWV. Lees op uwv.nl meer over de mogelijkheden en waar u rekening mee moet houden.

BKR-gegevens opvragen?

Wanneer u start met een nieuwe onderneming, wilt u misschien ook een lening aanvragen. Daarom is het verstandig om inzicht te hebben in uw uitstaande leningen. Hiervoor kunt u zelf uw gegevens opvragen bij Bureau Krediet Registratie.
Dat kan via bkr.nl/consumenten/opvragen-gegevens.

Bijzondere bijstand & minimaregelingen

Bent u inwoner van de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Langedijk dan is de informatie over bijzondere bijstand & minimaregelingen wellicht interessant voor u.

Contact

Het Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Neem contact op via het contactformulier. Vermeld in de mail altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.